Blaogin'i ulrich

Hifampizarako Amintsika an'ireo zavatra rehetra mandalo ny saina,ny vatana, ny fo. Tsy voatery ny fiainako manokana anefa no hifampizarako Amintsika eto fa eo koa ny mety ho hetaheta sy faniriana. Eo koa ny mety fifampizarana fohifohy lavalava ho antsika.
Blaogy noforoniko Manokana ity hiresahiko sy ifampizarako ny manta sy ny masaka.
√úlrich Andrian

« Najanoko ny fanaovana Facebook | Main

Toe-tsain'ny Malagasy sy ny Fivoarana ankehitriny
2018/08/04,18:49

Ny Malagasy ankehitriny dia maniry ny hivoatra, maniry ny ho tafita eo amin'ny fiainana, maniry ny hanam-bola aman-karena hanaovana izao sy izao... nefa toa lasa nofinofy fotsiny izany satria mbola miandry ny hafa hanova antsika isika.
   Manana nofinofy ny hiova ny Malagasy ankehitriny, manantena fiovana ny tsirairay eo anivon'ity firenentsika ity nefa dia toa lasa nofinofy sy sarimihetsika fotsiny izany ankehitriny. Raha jerena sy dinihina tokoa mantsy ny fiainantsika Malagasy dia toa karazan'olona miandry olon-kafa hanova ny fiainany fotsiny, miandry olon-kafa hanova ny ho aviny... tsy iza izany fa izay filoham-pirenena mifandimby eo. Efa ho avy izao ny fifidianana, ka samy manao izay azony atao ny Kandidat rehetra mba hahalanian'ny vahoaka azy hofidiana amin'ny alalan'ny fametrahana ny tetikasany sy ny vinavinam-pitondrany rehefa eo amin'ny fitondrana izy. Ny hany olana misy anefa vao tafiditra eo amin'ny fitondrana ny Filoham-pirenena iray dia efa misy sahady ny mpialona sy ny mpanohitra Azy ary ny asan'ireo dia tsy inona tsy akory fa mitady sahady izay hanalana azy eo. Hany ka izay mahazo seza eo lasa sahirana anaovan'ny sasany azy ka sady takon'ny tsikera ny asa vitany ka toy ny tsy nanao n'inon'inona ihany izy noho ny niala teo. Toy izany foana ny politikan-tsika gasy tsy mba mahita ny lafiny tsara mihintsy fa raha vao misy zavatra tsy mety kely dia efa any ny saina dia iny no tehirizina sy averin'ny vava foana.  Tsy ny amin'ny politika ihany anefa no itrangan'izany zavatra izany fa na amin'ny fiainana andavanandro aza dia misy ny karazan'olona tsy mahay afa-tsy ny mitsikera ny vitan'ny sasany. Ny manao "Ory hava-manana" moa efa tsy lazaina intsony, satria ny toe-tsaintsika Malagasy ankehitriny dia tena feno fanararaotana sy fahakamoana tanteraka. Ny antony mahatonga ahy hilaza izany dia satria betsaka no miteny hoe: " Mila fiovana mihintsy ity fiainantsika ity" nefa aiza izay mba fiovana eo ? Toa fahasorenana aza no tena mameno ny fiainan'ny Gasy, Fahasorenana amin'ny zavatra tsy hampiova azy akory. Izany marina ve no antsoina hoe fiovana? Izany marina ve izany antsoina hoe Miova?  Raisiko ohatra mazava eto ny fiainan'ireo olona mihanoka fiovana sy fivoarana marina teo amin'ny fiainany ka nahatafita azy sy nampiova ny toetrany eo amin'ireo Malagasy mody miova nefa ny omaly ihany no androany.  " Anisan'ny mahantra indrindra tao Vohitsara Rasambatra. Toy ny anara-maneso azy ihany izany satria azo lazaina ho farahidiny eo amin'ny tanana Izy (...). Zary sarotra iaraha-monina izy noho ny vesatry ny fahantrana mianjady Aminy. Indray andro raha ilay niasa tao amin'ny Zaridainany iny izy  dia injao reny misy zavatra mafy manako toy ny vy voatomboky ny angadiny. Taitra izy ary somary nijanona kely vao nanohy nangady fanindroany. Akory ny hagagany fa boaty kely tsara tarehy no nilevina tao amin'ny sahany. Hafaliany tsy omby tratra ny Azy raha vao nosokafany ilay boat fa volamena avokoa no tao anatiny. Nibitaka, nitsinjaka nandihy toy ny zaza nomen-kilalao Rasambatra fa avotra tao anatin'ny fahantrana (...)  tapaka ny heviny fa halevina amin'ny toerana mangina tsy misy mahalala afa-tsy izy irery ny harenany... nanomboka hatreo anefa dia niova tanteraka ny fiainany... Nanjary falifaly lalandava izy, lasa sariaka tanteraka amin'ny olona rehetra teo an-tanàna. Hany ka na ny manam-boninahitra teo an-toerana aza dia niantso azy hanao zavatra tany amin'izy ireo sy nanome valin-kasasarana tsara ho azy... Tsy voatery nivarotra kely tamin'ilay volamena akory Rasambatra fa ny vola azony vokatry ny fiovany fotsiny dia ampy nahatafita ny fianakaviany.... Tonga ny fotoana hodiany any amin'ny razany ka alohan'ny nialany aina anefa dia namory ny zanany rehetra izy ary nambarany tamin'izu ireo ny didy miafina sy ny tsiambaratelony. Ny ampitson'ny fandevenana dia nohadian'izy ireo ny toerana voatondro. Indrisy!!! Angamba aza ny andron'ny nametrahany azy tao dia efa nisy nangalatra ilay boaty kely feno volamena... Tao an-tsainy ihany anefa no nisy ny volamena fa tsy teo am-pelatanany. " Maurice RARISON, Bitsiky ny fiovana, tak 47,48,49 

Ny fiovana dia mianga avy amin'ny saina maniry marina ny  hiova, hivoatra. Toy ity tantara iray ity dia Rasambatra mihintsy no nanana toen-tsaina mafy sy mahery noentiny niatrika ny sedram-piainany irery ka nahatafita Azy... Toy ny hamafin'ny herin-tsaina ihany ilay " Boaty nisy volamena" hitany. Toy izany no antsoiko hoe fiovana fa tsy fampanatenana tsy misy fanatanterahina fotsiny ihany...Ny Malagasy ankehitriny dia tokony hanana toe-tsaina hampivoatra fa tsy hanana toe-tsaina hindrana sy hamotika ny hafa foana. (mbola hitohy)

 

 

Hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype