Blaogin'i luriss

03/05,2019

Aleoko lavitra manoratra

    Anisan'ny nofinofy mba tiako hotanterahina izany hoe ho lasa mpanoratra izany. Hamoaka boky mirakitra tantara ( toy ny Roman ). Ka tiako hotanterahina izany ankehitriny fa tsy andrasako ny ampitso.


    Miarahaba antsika rehetra eto amin'ny serasera.org ny tenako, ary manolotra firariantsoa sahady amin'izao taom-baovao izao ( ialana tsiny raha somary taratara vao mirary soa fa aleo mantsy tara toy izay tsy misy mihintsy ). Araka ilay lohateny tery Ambony dia aleoko lavitra manoratra tantara sy tononkalo toy izay handany ny fotoanako amin'ny zavatra hafa.

    Nanomboka tamin'ny taona 2014 aho no nanam-paniriana voalohany ny hanoratra an'izay tantara izany teo am-pamakiana boky " Roman " izay miresaka fitiavana izay. Mbola kilasy tao amin'ny taona fahadimy aho tamin'izay ary tena mbola tsy nahalala na inona na inona mikasika ny asa soratra Malagasy kanefa efa nanandrana nanoratra sombin-tantara 2 ka ny iray tantara foronina nianga avy amin'ny zava-misy marina. Ny iray kosa dia tantara tian'ny saiko havoaka fotsiny. Ary nanoratra tononkalo vitsivitsy hafa ihany koa aho tamin'io fotoana io. ( fa saingy nosoratako tamin'ny taratasy avokoa ireo ka efa very avokoa ankehitriny.)

    Ny taona 2015 no nanomboka nahafantarako ny fisian'izany " Internet " izany voalohany ka anisan'ny tranokala notsidihiko voalohany tamin'izany ny "serasera.org" ( mba afahako nametraka an'ireo tononkalo sy tantara noheveriko fa kanto fahizay ka mila tazomina ). Fa tamin'io taona io ihany dia nitsiry tato anatiko sahady ny te mba hanana an'izany antsoina hoe blaogy sy tranokala ( Site internet ) izany. Ka nanomboka teo dia lasa tiako ny mamorona asa soratra nanomboka teo.


    Ankehitriny, taona 2019, tsy hiresaka faniriana intsony aho hoe maniry an'izao sy izao fa hiresaka mikasika ny tanjona hotratrariko amin'ity taona ity. Ka ireo faniriana voalaza eo ambony ireo no ataoko tanjona manomboka izao. Ny voalohany, hiezaka ny hanoratra tantara aho amin'ity taona ity ka tsy maintsy vitako alohan'ny 26 May 2019 ny asa soratro ( Efa nanomboka Azy kely ihany aho ). Hanokatra blaogy hafa aho hametrahako ny fivoarako rehetra mikasika ny asa soratro rehetra ankoatran'ity blaogy ampiasaiko ity. 

    Ankoatran'io resaka asa soratra io ihany koa dia hifampizarako zavatra hafa ny blaogy izay atsangako. Najanoko ny fikirakirana ny tambazotran-tserasera mba afahako manampy ny fotoana hanoratako zavatra maro. Mety hoe zavatra tsy msiy dikany amin'ny sasany ny hovoasoratro ato ho ato fa saingy tiako ihany ny mampafantatra fa tsy nataoko velively hahafam-po ny olon-drehetra akory ny asa soratra izay zaraiko fa entiko fotsiny mba hanomezako fahafaham-po ny tenako ary koa mba ho fanalana andro amin'ny zavatra tsara lavitra noho ny fikirakirana sy fijerena matetitetika an'ireny tambazotra tsy hampivoatra ireny. Ka tsy aleo ve manoratra sy mikaroka mba hampitombo fahalalana toy izay handany ny fotoanako amin'ny zavatra hafa fa tokana ihany ny aina ?

Rohy ametrahako ny asa soratro Ulrichadr.wordpress.com

Ankapobeny | Hevitra (10) | Hametraka hevitra