Blaogin'i luriss

05/31,2018

Najanoko ny fanaovana Facebook

 Nandritran'izay fotoana maharitra kely izay dia nanao karazana "challenge" aho hoe maninona moa izany raha hajanona kely ny fanaovana Facebook mandritran'ny fotoana maharitra fa ovaina zavatra hafa?.
  Ity no lahatsoratro voalohany eto amin'ity blaogy ity, entiko hifampizarana zavatra maro Amintsika ary entiko ihany koa hiresahana sy hifandray Amintsika ihany koa. Najanoko ny fampiasana ny tambazotra "Facebook" izay no lohahevitra horesahiko androany sady voalohany eto amin'ity blaogy ity. Nanana fikasana manokana aho ny hanajanona ny fampiasana ity tambazotran-tsosialy iray ity mandritran'ny fotoana maharitra satria araky ny fisian'izy ity dia tena manimba ny fiainan'ny olona manodidina mihintsy sady tsy afahana mampivoatra ny olona sasany fa vao maika aza manambany azy sy maha-tery fisainana azy. Voalaza matetika ankehitriny fa ny tanora lasa mivoana tanteraka amin'ny tontolon'ny fivoarana sy fisian'ny teknolojia avo lenta hany ka raha vao tafiditra ao dia tsy ho tafiala intsony. Anisan'izany izaho izay vao 17 taona monja ary tena tafiditra tanteraka ao amin'ny tontolon'ny finday avo lenta sy ny tambazotran-tsosialy ifaneraserana. Ny facebook araky ny fantatry ny maro no tambazotran-tserasera ifandraisan'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny, indrindra fa eto Madagasikara manokana, ary efa ho isan-tsegondra mihintsy ny faniriana mivaivay ho an'ny olona iray efa mpanao azy io raha ohatra ka te hanao.  Amin'ny mpandinika sasany dia sarotra amin'ny tanora ankehitriny ny miala amin'io ary efa noporofoiny tamin'ny alalan'ny sarimihetsika iray izay namparitaka tamin'ny tambazotra rehetra fa mila ajanona ny Facebook noho ny olona tsy mahalala intsony ny tena antony nanasiana ny tambazotra, fa lasa mirona be loatra any, ka lasa tsy mahafantatra ny tontolony intsony izy. Ka  rehefa nojerena sy nodinihina tsara ny fihetsiky ny olona vao nahita an'io sarimihetsika izay nataon'i Zuckeberg io dia betsaka ny olona mbola tsy te hiala na handao an'io.Raha Amiko manokana, marina fa tena sarotra ihany ny miala anatin'io tambazotra io nefa azon'ireo olona atao tsara izany raha ohatra ka izy tena vonona tsara hanao izany toy izaho, izay efa vonona tanteraka ny hiala anaty Facebook, hanala ny "compte facebook" ao amin'ny "base de donnée"any nefa rehefa nandinika aho dia otrany tsy azoko atao ihany anefa ny miala ao noho izaho manana ny adressin'ireo namako mba afahako miresaka Aminy sy mifandray Aminy. Rehefa nataoko koa anefa ny fandinihina dia ataoko fa tsy handaniako volana " crédit" be loatra ny fisian'io noho izy io tambazotran-tsosialy sy serasera amin'ny internet ka tsy dia andaniana "méga" be loatra ka tsotsotra kokoa ny fitsitsina ny vola lany amin'io rehefa hiserasera amin'ny manodidina.  Marina fa raha ohatra ka ny olona iray izay efa zatra manao Facebook no asaina miala amin'io dia tena sarotra izany noho ilay izy efa zatra mampiasa an'io. Ka tsotra dia tsotra ny vahaolana na fepetra tokony horaisina raha ohatra ka te hiala na te handao an'ny Facebook ianao. Ankoatran'ny fisian'io tambazotra iray io, dia misy ihany koa ny zavatra hafa mbola azo atao tsara eo amin'ny fiainan'ny tsirairay isam-batan'olona ka raha ohatra ka te hiala amin'ny tambazotra anaty Facebook ianao dia ity no sosonk-hevitra harosoko ho anao: Mitadiava ianao zavatra hafa manavanana anao ankoatran'ny fanaovana Facebook;ezaho ahena andro aman'alina ny fampiasana io tambazotra io fa ovay an'ilay zavatra hafa manavanana anao ezaho hatrany ny manena ny fotoana ho an'io tambazotra io fa mamorona zavatra hafa mety hampiasa ny andronao rehetra aza mihaino an'ireo namanao mandrisika anao hiverina amin'io fa tratraro ny tanjonao ny amin'ny fialana azy iofarany manaova karazana fafana ahitanao hoe tahak'izao ny fotoana nanaovako Facebook, ka tokony hahenako isan'andro io fotoana io.
  Raha ny Amiko manokana aloha dia ilaina tena ilaina ny tsy fanaovana facebook farafaratsiny ao anatin'ny iray volana sy tapany mba ahitanao ny fiainanao ho tsara sy ho mendrika ho anao. Amiko ny fahaizana mandanjalanja ny fisian'io eo amin'ny fiainana no mety hitondra antsika rehetra ho an'ny amin'ny fanaboniana satria ny Facebook  dia anisan'ny olana iray tsy mampandroso ity Madagasikara ity.
  Ilaina ihany ny mahafantatra ny lafin-tsaran-javatra eo amin'ny fiainana saingy mbola hitako fa tena ilaina ihany koa ny mahafantatra ny mety ho voka-dratsin'ny fisian'io ka ilaina ny fandanjalanjana ny fampiasana azy io. Tsy midika akory ireo hoe tsy hiverina anaty Facebook aho fa mba nasiako ihany ny fotoana tsy tokony anaovako Facebook anatin'ny 3 volana iray. Ka efa nanomboka tamin'ity herinandro ity izany ary haharitra amam-bolana mihintsy.

Ankapobeny | Hevitra (12) | Hametraka hevitra